Klinik As-Salam

Pemeriksaan Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan (Klinik OHD) by Klinik Salam

Pemeriksaan  Keselamtan & Kesihatan Pekerjaan (Klinik OHD)

Keselamatan dan kesihatan pekerjaan adalah penting bagi sebuah syarikat kerana ia melindungi keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Dengan memberi keutamaan kepada aspek ini, syarikat dapat mengurangkan risiko kecederaan dan penyakit pekerja, meningkatkan produktiviti, dan mengekalkan pekerja yang sihat dan berdedikasi. Ia juga memastikan pematuhan undang-undang dan standard industri yang berkaitan. Mengambil tindakan proaktif untuk keselamatan & kesihatan pekerjaan mencerminkan tanggungjawab sosial syarikat dan membina persekitaran kerja yang selamat, sihat, dan memupuk kepuasan pekerja.

Perkhidmatan OHD

 • Boilerman / Orang Bersaing Lift / Scaffolder / Operator Kren
 • Pegawai keselamatan / penyelia keselamatan tapak / Ruang Terkurung 
 • Pekerja Sinaran 
 • Pemeriksaan Maritim Pelaut Malaysia
 • Pemeriksaan Maritim Pelaut Malaysia : Pelatih 
 • Jabatan Laut Malaysia / Pemeriksaan Maritim Pelaut Malaysia (Pelayaran)
 • Pemeriksaan pra-pekerjaan
 • Pemeriksaan kembali bekerja
 • Pemeriksaan Pra Fomema

Latihan

 • HCP (Program Pemuliharaan Pendengaran)
  – Latihan Program Pemuliharaan Pendengaran (ICOP 2019)
  – Kesedaran tentang Bahaya Bunyi & Kesan kepada Pendengaran
 • BOFA (Basic Occupational First Aid) Kandungan Kursus :
  – Pengenalan kepada Pertolongan Cemas
  – Luka dan Pendarahan 
  – Sokongan Hayat Asas (BLS) 
  – Shock 
  – Kecederaan Muskuloskeletal
  – Pembalut, Pembalut & Belat 
  – Menggerakkan Mangsa 
  – Kecederaan Terbakar
  – Keracunan 
  – Kecederaan Mata
  – Amputasi 
  – Pengenalpastian Bahaya 
  – Sesi Praktikal & Penilaian
  – Latihan 2 Hari  
 • Era (Penilaian Risiko Ergonomik) 
  -Pengendalian Manual Era : 
  1.  Definisi dan faedah pengendalian manual Era. 
  2. Kesedaran tentang faktor risiko ergonomik yang berkaitan dengan pengendalian manual yang menyumbang kepada gangguan muskuloskeletal (MSDs).
  3. Prinsip kawalan ergonomik pada teknik pengendalian manual yang selamat di tempat kerja.
  – Pejabat Era 
  1. Definisi dan faedah era di pejabat.  
  2. Kesedaran tentang faktor risiko ergonomik yang berkaitan dengan kerja pejabat menyumbang kepada gangguan muskuloskeletal (MSDs)
  3. Prinsip kawalan ergonomik pejabat pada teknik pengendalian manual yang selamat kerja pejabat
 • Seminar / Ceramah 
  – 1-4 Jam / Sesi 
  – 1-2 Hari / Sesi
 • Perkhidmatan Audiometri, Jenis Perkhidmatan
  – Baseline Audio 
  – Annual Audio 
  – STS Audio 
  – Data Analysis & Report 
     * Verified by OHD 
     * Liaison to DOSH 
     * Certified Technician 
     * Certified Calibration 
Scroll to Top